ERGOSAFETY CONSULTING

27/01/2022 – Szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych grup G1, G2,G3

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

27/01/2022 – 9:00

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

27/01/2022 – 14:00

MIEJSCE SZKOLENIA

SZCZECIN, UL. DWORCOWA 2/210

TELEFON

517 870 731

Koszt szkolenia : 320 zł

  • szkolenie obejmuje treści dotyczące trzech grupach urządzeń, instalacji i sieci z grup G1, G2, G3 – tzw. elektrycznej, cieplnej i gazowej

  •  po ukończeniu szkolenia jest możliwość zdawania egzaminu przed komisją kwalifikacyjną 
  • cena szkolenia nie obejmuje ceny egzaminu
  • cena egzaminu wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za każdą grupę oddzielnie
  • koszt egzaminu wynosi za grupę G1 – 301 zł, G2 – 301 zł – G3 – 301 zł  (odrębnie dla eksploatacji i dozoru)
  • istnieje możliwość zapisu i zdawania tylko egzaminu, nie ma konieczności uczestniczenia w szkoleniu, jednakże zalecamy przypomnienie wiedzy.
  • czas rozpoczęcia egzaminu godzina 14:00   
Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji - eksploatacja

Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji - dozór

WNIOSKI WYPEŁNIAMY WYRAŹNYM PISMEM DRUKOWANYM!
JEDEN WNIOSEK DRUKUJEMY DWUSTRONNIE NA JEDNEJ KARTCE!

Egzamin składa się przed Komisja Kwalifikacyjną nr 723 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Komisja egzaminacyjna egzaminuje w trzech grupach zakresie:

  • grupa 1 – punkty: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
  • grupa 2 – punkty: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
  • grupa 3 – punkty: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.