2022/04/05 – Szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych grup G1,G2,G3

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

23/02/2022 – 9:00

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

23/02/2022 – 14:30

FORMA SZKOLENIA I EGZAMINU

ON LINE (zdalna)

TELEFON

517 870 731

Koszty

Szkolenie
320 zł/os.
Egzamin G1 - ekploatacja
301 zł/os.
Egzamin G2 - ekploatacja
301 zł/os.
Egzamin G3 - ekploatacja
301 zł/os.
Egzamin G1 - dozór
301 zł/os.
Egzamin G2 - dozór
301 zł/os.
Egzamin G3 - dozór
301 zł/os.

Koszt egzaminu ustalany jest urzędowo i  wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia brutto za każdą grupę oddzielnie

Informacje o szkoleniu i egzaminie

  • W celu zapisania się na szkolenie i wybrany egzamin/egzaminy należy kliknąć w przycisk “ZAPISZ SIĘ” 
  • Następnie opłacić podając, niezbędne dane w formularzu
  • Szkolenie obejmuje treści dotyczące trzech grup urządzeń, instalacji i sieci z grup G1, G2, G3 – tzw. elektrycznej, cieplnej i gazowej;
  • Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin kwalifikacyjny przed komisją;
  • W celu  uczestnictwa w egzaminie niezbędne jest dostarczenie prawidłowo wypełnionych wniosków kwalifikacyjnych. Wzory wniosków można pobrać poniżej;
  • Skany wniosków celem sprawdzenia ich kompletności proszę przesłać na adres mailowy: ergosafety@ergosafety.pl i poczekać na potwierdzenie poprawności;
  • Po sprawdzeniu i potwierdzeniu poprawności wniosków należy dostarczyć oryginały dokumentów osobiście lub pocztą na adres: ul. Dworcowa 2/210, 70 – 206 Szczecin;
  • Podczas egzaminu należy mieć przy sobie aktualny dowód osobisty do wglądu;
  • istnieje również możliwość zadawania egzaminu bez  wcześniejszego ukończenia szkolenia.
  • Na kilka dni przed szkoleniem i egzaminem drogą mailową otrzymają Państwo link do zalogowania się aplikacji szkoleniowej. 
Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji - eksploatacja
Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji - dozór
WNIOSKI WYPEŁNIAMY WYRAŹNYM PISMEM DRUKOWANYM!
JEDEN WNIOSEK DRUKUJEMY DWUSTRONNIE NA JEDNEJ KARTCE.

Egzamin składa się przed Komisja Kwalifikacyjną nr 723 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Komisja egzaminacyjna egzaminuje w trzech grupach zakresie:

  • grupa 1 – punkty: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
  • grupa 2 – punkty: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
  • grupa 3 – punkty: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.