ERGOSAFETY CONSULTING

ERGOSAFETY CONSULTING JEST OŚRODKIEM SZKOLENIOWO – DORADCZYM W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY ŚRODOWISKA, PIERWSZEJ POMOCY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ BEZPIECZEŃŚTWA PRZEMYSŁOWEGO. 

MISJĄ NASZEGO ZESPOŁU JEST REALIZACJA POTRZEB KLIENTÓW Z ZACHOWANIEM NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW BIZNESOWYCH I ETYCZNYCH. NASI KLIENCI CENIĄ NAS ZA WYSOKIE KOMPETENCJE, ELASTYCZNOŚĆ, DOBRĄ ATMOSFERĘ WSPÓŁPRACY,SZYBKOŚĆ REALIZACJI, KONKURENCYJNE CENY ORAZ INNOWACYJNOŚĆ W ZARZĄDZANIU  BEZPIECZEŃSTWEM. 

NA RYNKU ISTNIEJEMY OD 2007 ROKU.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

 • SZKOLENIA WSTĘPNE BHP
 • SZKOLENIA OKRESOWE BHP
 • SZKOLENIA SEP D i E GRUP I, II I III
 • SZKOLENIA DOSKONALĄCE BHP
 • ORGANIZACJA EGZAMINÓW SEP
 • NADZORY BHP
 • PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW SŁUŻBY BHP
 • SPORZĄDZANIE PLANÓW BIOZ ORAZ IBWR
 • SPORZĄDZANIE WNIOSKÓW DO ZUS
 • WDROŻENIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ISO 45001
 • AUDYTY

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • SZKOLENIA DOSKONALĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA
 • NADZORY PRZYRODNICZE
 • NALICZANIE OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PRODUKTOWEJ
 • RAPORTOWANIE PRTR I KOBIZE
 • OBSŁUGA BDO
 • SPORZĄDZANIE WNIOSKÓW I KART INFORMACYJNYCH
 • WDROŻENIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ISO 14001 I EMAS
 • AUDYTY ISO 14001, EMAS ORAZ ENERGETYCZNE

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

 • SZKOLENIA BLS
 • SZKOLENIA OBSŁUGI AED
 • SZKOLENIA PIERWSZEJ POMOCY DLA OSÓB WYZNACZONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ
 • WDROŻENIA SYSTEMÓW PIERWSZEJ POMOCY
 • ĆWICZENIA Z POZORACJĄ 
 • OBSŁUGA IMPREZ MASOWYCH – PUNKT PIERWSZEJ POMOCY

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 • SZKOLENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
 • SZKOLENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  DLA OSÓB WYZNACZONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ
 • WDROŻENIA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
 • ĆWICZENIA Z OBSŁUGII GAŚNIC I SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO 
 • SPORZĄDZANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃŚTWA POŻAROWEGO

BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE

 • SZKOLENIA DOSKONALĄCE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRZEMYSŁOWYM 
 • SPORZĄDZANIE DZPW, RoB, OZW, WPOR
 • SPORZĄDZANIE HAZOP, HAZID, ETA,FTA
 • WDROŻENIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃŚTWEM PRZEMYSŁOWYM
 • AUDYTY

ZAUFALI NAM :

Przewiń do góry