ERGOSAFETY CONSULTING jest ośrodkiem szkoleniowo – doradczym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa przemysłowego.

 Misją naszego zespołu jest realizacja potrzeb klientów z zachowaniem najwyższych standardów biznesowych i etycznych. Nasi klienci cenią nas za wysokie kompetencje, elastyczność, dobrą atmosferę współpracy, szybkość realizacji, konkurencyjne ceny oraz innowacyjność w zarządzaniu  bezpieczeństwem i zapobieganiu stratom w przemyśle. 

 Jesteśmy partnerem regionalnym Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa Pracy. Głównym obszarem naszego działania jest województwo zachodniopomorskie, jednakże nasze usługi świadczymy na terenie całej Polski. Od 2022 roku jesteśmy członkiem Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

BEZPIECZEŃSTWO
PRACY
 • Szkolenia wstępne i  okresowe BHP
 • Szkolenia i egzaminy na uprawnienia elektroenergetyczne D i E, Grup I, II, III
 • Szkolenia doskonalące BHP
 • Nadzory i pełnienie obowiązków służby BHP
 • Sporządzanie planów BIOZ oraz IBWR
 • Sporządzanie wniosków do ZUS
 • Wdrożenia i audyty systemów zarządzania ISO 45001
OCHRONA
ŚRODOWISKA
 • Szkolenia doskonalące ochrony środowiska
 • Nadzory przyrodnicze
 • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska i produktowej
 • Raportowanie PRTR i KOBIZE
 • Obsługa BDO
 • Sporządzanie wniosków i kart informacyjnych
 • Wdrożenia i audyty systemów zarządzania ISO 14001 i EMAS
 • Audyty energetyczne
PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
 • Szkolenia BLS i ALS
 • Szkolenia obsługi AED
 • Szkolenia pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych przez pracodawcę
 • Wdrożenia systemów pierwszej pomocy
 • Ćwiczenia z pozoracją 
 • Obsługa imprez masowych – punkt pierwszej pomocy
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 • Szkolenia ochrony przeciwpożarowej
 • Szkolenia ochrony przeciwpożarowej  dla osób wyznaczonych przez pracodawcę
 • Wdrożenia systemów ochrony przeciwpożarowej
 • Ćwiczenia z obsługi gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego 
 • Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE
 • Szkolenia doskonalące zarządzanie bezpieczeństwem przemysłowym 
 • Sporządzanie DZPW, RoB, OZW, WPOR
 • Sporządzanie HAZOP, HAZID, ETA,FTA
 • Wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem przemysłowym
 • Audyty