KALENDARZ SZKOLEŃ

Zarządzanie BHP na budowie

14 - 15/01/2019 

Łódź

21 - 22/01/2019 

Poznań


Zarządzanie substancjami i mieszaninami chemicznymi

28 - 31/01/2019
Łódź 

04 - 07/03/2019 
Poznań


Praktyczne aspekty ochrony środowiska

18 - 21/02/2019
Łódź


Podstawy Pierwszej Pomocy Psychologicznej

07 - 08/01/2019
Łódź


Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych

18 - 21/03/2019
Łódź


Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP

11 - 14/03/2019 
Łódź


Dydaktyka dla wykładowców BHP

09 - 11/01/2019 
Łódź