Zmiany w Przepisach BHP w Szkołach i Placówkach Oświatowych

Z dniem 29 listopada 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające  rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

Jednym z obowiązków wprowadzanych przez rozporządzenie jest konieczność przeszkolenia z zakresu pierwszej pomocy wszystkich pracowników szkół i placówek do dnia 1 marca 2019 roku.. 

IMG_20170930_164730jpg


Więcej informacji na temat szkoleń z pierwszej pomocy dla szkół i placówek   kliknij